1 maja 2015

Serdecznie zapraszamy na konferencję

TECHNIKI DOBREJ EDUKACJI 2015
Personalizacja - wyzwania i narzędzia,

w ramach której można wziąć udział w rozwijaniu innowacyjnej koncepcji edukacyjnej Stowarzyszenia Dobra Edukacja - Programu Dobrej Edukacji, a także zapoznać się z szeregiem rozwiązań technologicznych umożliwiających edukację na odległość i personalizację edukacji. Na naszej stronie można znaleźć ramowy program tegorocznej konferencji, warunki uczestnictwa i formularz zgłoszenia na tę konferencję, jak również materiały dotyczące zeszłorocznej konferencji.

Chcemy poddawać dyskusji, jakiego rodzaju elektroniczne materiały edukacyjne i rozwiązania technologiczne mogą być najbardziej przydatne w procesie edukacji spersonalizowanej i w jaki sposób - między innymi wraz z rozwojem technologii - może zmieniać się organizacja pracy szkół.

Jeśli chcą Państwo współtworzyć sposób organizacji pracy szkoły przyszłości lub mają Państwo ofertę, która może istotnie pomóc w zmianie sposobu organizacji edukacji, serdecznie zapraszamy.


Komitet Organizacyjny II Konferencji "Techniki Dobrej Edukacji"

Katarzyna Hall
Prezes Stowarzyszenia Dobra Eduakcja

Prof. dr hab. Marek Bednarczyk
Dziekan Wydziału Informatyki w Gdańsku Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Dr Hanna Furmańczyk
Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu GdańskiegoKontakt do organizatorów: biuro@dobraedukacja.edu.pl